0
 • Nemáte v košíku žádný produkt.
0
 • Nemáte v košíku žádný produkt.

Naše projekty

Transparentní účet

Na internetových stránkách Komerční banky a.s.: www.kb.cz v nabídce „Ostatní služby“ ve složce „Transparentní účty“ je veden účet s názvem: LuckyBe dětem č.ú.: 115-3519540277/0100. Na tomto účtu jsou viditelně evidovány veškeré příchozí i odchozí transakce.

Příchozí a odchozí platby

Příchozí platby mohou být z vlastních prostředků společnosti LuckyBe: tedy peníze které LuckyBe po jejich vygenerování vyčlení a následně převede na výše uvedený charitativní transparentní účet. Platby mohou přicházet od dárců, kteří se ztotožní s cílem akce LuckyBe dětem.
Odchozí platby, které podléhají této veřejné kontrole, jsou ve formě přímých finančních darů na neonatologická pracoviště, nebo jsou za ně nakupovány konkrétní movité věci a to vždy na základě přesně specifikovaných požadavků neonatologických pracovišť.
V rámci projektu LuckyBe dětem je tato aktivita ve své počáteční fázi směřována na potřeby Neonatologického oddělení Nemocnice Na Bulovce. V případě výrazného naplnění transparentního účtu, či pokrytí potřeb, bude spolupráce rozvíjena směrem k dalším pracovištím.

Neonatologie na Bulovce

Do roku 2007 byla na Bulovce poskytována péče pouze fyziologicky zdravým novorozencům. V případě jakéhokoli problému byly děti překládány na jiná pracoviště.
V roce 2006 byla výborem České neonatologické společnosti a Ministerstvem zdravotnictví ČR deklarována potřeba vzniku nového specializovaného neonatologického pracoviště ve FN Na Bulovce. Zároveň bylo rozhodnuto, že Neonatologické oddělení FNB, spolu s Gynekologicko-porodnickou klinikou, bude zařazeno mezi Intermediární perinatologická centra.
Samostatné Neonatologické bylo zřízeno rozhodnutím vedení FNB v roce 2006. Teprve rok 2007 však byl rokem přelomovým. Byla realizována zásadní změna v organizaci oddělení a v rozsahu poskytované péče. Neonatologické oddělení sestává z:

 1. Jednotky intenzivní péče
 2. Oddělení fyziologických novorozenců
 3. Ambulance
Jednotka intenzivní péče

Provoz byl zahájen 7. listopadu 2007. Otevření předcházela kompletní rekonstrukce původních zastaralých a nevyužitých prostor. Byly provedeny zásadní stavební úpravy, realizovány nové rozvody vody, elektřiny, medicinálních plynů a vybudována nová klimatizace.

Zároveň bylo oddělení vybaveno kompletně novou technikou, která byla z velké části hrazena z externích zdrojů.

Struktura a pacienti neonatologie

Byl sestaven nový lékařský tým, jehož páteř je tvořena atestovanými neonatology s dlouholetou praxí na JIP perinatologických center.
Jaká je struktura Jednotky intenzivní péče (16 lůžek – inkubátorů)?

 1. Intenzivní box 1. (10 lůžek)
 2. Intenzivní box 2. (6 lůžek)
 3. Izolační box (2 lůžka)
 4. Rooming-in pro nedonošené

Kdo je tedy pacientem Jednotky intenzivní péče?

 1. Nezralé děti (intenzivní – intermediární péče) koncentrace prematurity v regionu
 2. Infekční problematika – nadregionální působnost – ČR
 3. Běžná neonatologická problematika
 4. Děti k doléčení z Perinatologických center

Infekční problematikou se rozumí péče o děti matek hospitalizovaných na Klinice infekčních chorob, které jsou rizikové z epidemiologického hlediska a které vyžadují intenzivní nebo specializovanou neonatální péči. Jedná se především o nezralé děti HIV pozitivních pacientek.
Přístrojové vybavení umožňuje poskytovat řízenou ventilaci 2 novorozencům, ventilační podporu (N-CPAP nebo Vapotherm) 8 novorozencům. Každé lůžko (inkubátor) je vybaveno monitorem vitálních funkcí a infuzními pumpami. Součástí vybavení JIP je analyzátor krevních plynů a mobilní RTG a ultrazvukový diagnostický přístroj (včetně kardiologického vybavení).
Neonatologické oddělení ošetří každoročně na Jednotce intenzivní péče přibližně 250 nemocných, převážně nedonošených novorozenců.

Ambulance

Ambulance slouží ke zvaným kontrolám pacientů propuštěných z Neonatologického oddělení. Dále jsou zde vyšetřovány děti v rámci výzkumných projektů. V problematice dlouhodobému sledování rizikových novorozenců spolupracujeme s ostatními pražskými perinatologickými centry.

– Oddělení fyziologických novorozenců

Toto oddělení disponuje v současné době 24 lůžky a sestává se z observačního boxu a úseku rooming-in. Na observačním boxe ošetřujeme děti v časném poporodním období. Na Oddělení fyziologických novorozenců se ošetří každoročně cca 2200 dětí . Pomozte nákupem luxusní bižuterie LuckyBe i Vy!

Do obchodu

Zajímá Vás naše práce? Chcete vědět více o našich projektech? Buďte s námi ve spojení na sociálních sítích a www.luckybe.cz. Pravidelně Vás informujeme o všech novinkách.

přidej se: facebook
kolektiv neonatologie NNB

Šperk od LuckyBe má svůj půvab a eleganci, ale současně vyjadřuje určitý životní postoj, kterým je podpora dobré věci. Na tom mi opravdu záleží.

Lucie Borhyová

U každého produktu, který je k dispozici v různých velikostech, je zapotřebí vybrat konkrétní velikost (s, m, l, xl). Bez výběru velikosti nelze objednávku vyřídit. Za LuckyBe, děkujeme. Skrýt