Lucie Borhyová LuckyBe
Představuje charitativní projekt

 

Lucky Be dětem

Proč LuckyBe Dětem? Náš jedinečný Projekt LuckyBe Dětem získává finanční prostředky pro pomoc Neonatologickému oddělení Nemocnice Na Bulovce v Praze, jehož jsem oficiální patronkou.

Lucky Be Lucie Borhyová

účel charitativního projektu

Cílem projektu LuckyBe Dětem je podpora Neonatologického oddělení Nemocnice Na Bulovce.

Na Neonatologickém (nebo-li Novorozeneckém) oddělení v Nemocnici Na Bulovce pracuje pečlivě vybraný, sehraný tým erudovaných lékařů a sestřiček, který se snaží novorozeným dětem poskytnout co nejkvalitnější péči. Tato práce je nejen vysoce odborně náročná – ale vyžaduje i mimořádné emoční nasazení, maximální empatii a laskavost personálu.

Neonatologické oddělení Nemocnice Na bulovce v Praze má dvě části

Lucky Be Lucie Borhyová
1. Odd. fyziologických novorozenců (2200 pacientů ročně)

Zde se staráme především o zdravá miminka, což je krásná a optimistická práce. Naším cílem je především to, aby se maminky naučily o své děťátko co nejlépe starat a aby odcházely z porodnice klidné, spokojené a plně kojily. I zde však lékař může narazit na různé zdravotní problémy.

Lucky Be Lucie Borhyová
2. Jednotka intenzivní péče (250 pacientů ročně)

Bohužel ne všechna miminka se rodí zdravá a bez problémů. Spektrum novorozeneckých onemocnění je široké. Pacienty Jednotky intenzivní péče jsou především děti nedonošené, ale např. i miminka po obtížném porodu, která vyžadovala kříšení, děti s infekcemi, či s vrozenými vadami.

Neonatologická péče je vysoce náročná nejen po odborné stránce, ale je i nesmírně finančně nákladná. Především vybavení pro nedonošené novorozence je velmi drahé. Cena vybavení pro jedno miminko může dosahovat až dvou milionů korun.

Mezi přístroje které musíme neustále doplňovat a obnovovat patří především inkubátory, vyhřívaná lůžka, přístroje pro podporu dýchání, infuzní pumpy, monitory životních funkcí, ultrazvukový diagnostický přístroj a rentgenový přístroj. Vysoké jsou rovněž náklady spojené s vybavením pokojů pro maminky.

Lucky Be Lucie Borhyová
Lucky Be Lucie Borhyová
Lucky Be Lucie Borhyová

Chcete-li Neonatologické oddělení Nemocnice Na Bulovce finančně podpořit, můžete přispět libovolnou částkou na tento transparentní účet, který je veden u KB pod číslem: 115-3519540277/0100. Za celý tým Lucky Be Vám děkujeme.

Transparentní účet

Na internetových stránkách Komerční banky a.s.: www.kb.cz v nabídce „Ostatní služby“ ve složce „Transparentní účty“ je veden účet s názvem: LuckyBe dětem č.ú.: 115-3519540277/0100. Na tomto účtu jsou viditelně evidovány veškeré příchozí i odchozí transakce.

Příchozí a odchozí platby

Příchozí platby mohou být z vlastních prostředků společnosti LuckyBe: tedy peníze které LuckyBe po jejich vygenerování vyčlení a následně převede na výše uvedený charitativní transparentní účet. Platby mohou přicházet od dárců, kteří se ztotožní s cílem akce LuckyBe dětem.
Odchozí platby, které podléhají této veřejné kontrole, jsou ve formě přímých finančních darů na neonatologická pracoviště, nebo jsou za ně nakupovány konkrétní movité věci a to vždy na základě přesně specifikovaných požadavků neonatologických pracovišť.
V rámci projektu LuckyBe dětem je tato aktivita ve své počáteční fázi směřována na potřeby Neonatologického oddělení Nemocnice Na Bulovce. V případě výrazného naplnění transparentního účtu, či pokrytí potřeb, bude spolupráce rozvíjena směrem k dalším pracovištím.

Zajímá Vás naše práce? Chcete vědět více o našich projektech? Buďte s námi ve spojení na sociálních sítích a www.luckybe.cz. Pravidelně Vás informujeme o všech novinkách a o konkrétních výstupech vůči Neonatologickému odd. NNB.

Více informací o neonatologii
přidej se: facebook
– Lucie Borhyová o projektu

PROČ LUCKYBE DĚTEM? NÁŠ JEDINEČNÝ PROJEKT LUCKY BE DĚTEM ZÍSKÁVÁ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA POMOC NEONATOLOGICKÉMU ODDĚLENÍ NEMOCNICE NA BULOVCE V PRAZE, JEHOŽ JSEM OFICIÁLNÍ PATRONKOU. TYTO FINANČNÍ PROSTŘEDKY BUDOU PEČLIVĚ INVESTOVÁNY TAK, ABY ODDĚLENÍ PŘINESLY CO NEJVĚTŠÍ UŽITEK.

Pomozte nákupem luxusní bižuterie LuckyBe i Vy!

Do obchodu
Lucky Be Lucie Borhyová
kolektiv neonatologie NNB

Šperk od LuckyBe má svůj půvab a eleganci, ale současně vyjadřuje určitý životní postoj, kterým je podpora dobré věci. Na tom mi opravdu záleží.

Lucie Borhyová

Toto je ukázkový obchod pro testovací účely. Objednávky nebudou vyžízeny. Skrýt